Zarządzenie Wójta Gminy Panki w sprawie zwołania zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach Gminy Panki

obrazek

Dostępne kategorie:
Rok 2015