Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za 2015 r.

Załączniki
Załącznik   4.177 MB

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I i II półrocze 2015 r.