główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki"

Załączniki:
Załącznik 259 KB
artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczo-inwentarskiego chlewni w technologii ściółkowej o obsadzie 24,85 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi i konieczną infrastrukturą techniczną w Konieczkach nr ewid. dz. 268, 269. oznaczona numerem PBO.6220.1.2017.JW

Załączniki:
Załącznik 260 KB