Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki na 2017 rok

Załączniki
Załącznik   249.597 KB

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2017 r.

Załączniki
Załącznik   260.340 KB

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć"

Załączniki
Załącznik   1.620 MB

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2017 roku

Załączniki
Załącznik   2.338 MB

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za II kwartał 2017 r.

Załączniki
Załącznik   253.015 KB

Budżet Gminy Panki na 2017 rok