główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Załącznik 84 KB
artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki na 2017 rok

Załączniki:
Załącznik 250 KB
artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2017 r.

Załączniki:
Załącznik 260 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć"

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2017 roku

Załączniki:
Załącznik MB