główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za IV kwartał 2019 r.

Załączniki:
Załącznik 284 KB
artykuł nr 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 3

Projekt Uchwały budżetowej gminy na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
Załącznik 16 MB
artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2019 roku

Załączniki:
Załącznik 280 KB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI za I półrocze 2019 roku