główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2019 roku

Załączniki:
Załącznik 280 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI za I półrocze 2019 roku

artykuł nr 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za II kwartał 2019 roku

Załączniki:
Załącznik 268 KB
artykuł nr 5

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Załączniki:
Załącznik 267 KB