główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Panki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Załączniki:
Załącznik 86 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie.0050.106.2022WPF.2022-08-18 Wójta Gminy Panki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załączniki:
Załącznik 576 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie.0050.105.2022. wykonanie budżetu I półrocze 2022-08-18 Wójta Gminy Panki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Załączniki:
Załącznik MB