główna zawartość
artykuł nr 51

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki Wiesław Strach

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 52

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki REMONDIS sp. z o.o.

Załączniki:
Załącznik 570 KB
artykuł nr 53

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na dzień 06.07.2018 r.

Załączniki:
Załącznik 151 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Załącznik 391 KB
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu