Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok

Załączniki
Załącznik   2.034 MB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

Załączniki
Załącznik   1.728 MB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

Załączniki
Załącznik   1.689 MB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

Załączniki
Załącznik   2.768 MB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.

Załączniki
Załącznik   162.505 KB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok.

Załączniki
Załącznik   729.072 KB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok.

Załączniki
Załącznik   138.572 KB

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok.

Załączniki
Załącznik   157.275 KB

Oświadczenie majątkowe składane w związku z podjęciem pracy na stanowisku Kierownika GOPS

Załączniki
Załącznik   138.624 KB