Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Kupczyk Sławomir

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Wójcik Lech

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Tomczyk Henryk

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Pilarz Tomasz

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Olczyk Ryszard

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Mrozek Piotr

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Mann Stanisław

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Izydorczyk Tadeusz

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Hyra Grzegorz

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Furmanek Maciej

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki - Antończak Krzysztof

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki - Matusak Elżbieta

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki - Sówka Renata

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki - Bujak Urszula