Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Antończak Krzysztof

Załączniki
Załącznik   413.552 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2011 rok - Bujak Urszula

Załączniki
Załącznik   414.968 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Furmanek Maciej

Załączniki
Załącznik   435.592 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Hyra Grzegorz

Załączniki
Załącznik   428.978 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Izydorczyk Tadeusz

Załączniki
Załącznik   410.760 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Kupczyk Sławomir

Załączniki
Załącznik   429.185 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Mann Stanisław

Załączniki
Załącznik   413.072 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2011 rok - Matusak Elżbieta

Załączniki
Załącznik   424.208 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Mrozek Piotr

Załączniki
Załącznik   422.518 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Olczyk Ryszard

Załączniki
Załącznik   431.115 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Pilarz Tomasz

Załączniki
Załącznik   423.470 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2011 rok - Sówka Renata

Załączniki
Załącznik   437.987 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Tomczyk Henryk

Załączniki
Załącznik   437.905 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2011 rok - Wójcik Lech

Załączniki
Załącznik   414.489 KB