Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Wójcik Lech

Załączniki
Załącznik   1.273 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Tomczyk Henryk

Załączniki
Załącznik   1.385 MB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2012 rok - Sówka Renata

Załączniki
Załącznik   1.281 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Pilarz Tomasz

Załączniki
Załącznik   1.266 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Olczyk Ryszard

Załączniki
Załącznik   1.320 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Mrozek Piotr

Załączniki
Załącznik   1.300 MB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2012 rok - Matusak Elżbieta

Załączniki
Załącznik   1.321 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Mann Stanisław

Załączniki
Załącznik   1.241 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Kupczyk Sławomir

Załączniki
Załącznik   1.275 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Izydorczyk Tadeusz

Załączniki
Załącznik   1.253 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Hyra Grzegorz

Załączniki
Załącznik   1.269 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Furmanek Maciej

Załączniki
Załącznik   1.315 MB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2012 rok - Bujak Urszula

Załączniki
Załącznik   1.345 MB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2012 rok - Antończak Krzysztof

Załączniki
Załącznik   1.237 MB