Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Antończak Krzysztof

Załączniki
Załącznik   153.193 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2013 rok - Bujak Urszula

Załączniki
Załącznik   170.176 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Furmanek Maciej

Załączniki
Załącznik   161.404 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Hyra Grzegorz

Załączniki
Załącznik   160.664 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Izydorczyk Tadeusz

Załączniki
Załącznik   153.493 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Kupczyk Sławomir

Załączniki
Załącznik   157.306 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Mann Stanisław

Załączniki
Załącznik   157.337 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2013 rok - Matusak Elżbieta

Załączniki
Załącznik   137.460 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Mrozek Piotr

Załączniki
Załącznik   162.705 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Olczyk Ryszard

Załączniki
Załącznik   163.431 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Pilarz Tomasz

Załączniki
Załącznik   158.726 KB

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Panki za 2013 rok - Sówka Renata

Załączniki
Załącznik   160.960 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Tomczyk Henryk

Załączniki
Załącznik   159.911 KB

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Panki za 2013 rok - Wójcik Lech

Załączniki
Załącznik   154.920 KB