Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693014S)w miejscowości Kawki, gmina Panki.

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (licytację) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PANKI

Załączniki
Załącznik   33.500 KB

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (licytację) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PANKI

Załączniki
Załącznik   36.500 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach"