Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn. „Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (DG Nr 693 014 S) w miejscowości Kawki”

Załączniki
Ogłoszenie   25.000 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.„Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach"


Załączniki
Załącznik   26.000 KB