Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693032S) w miejscowości Cyganka, gmina Panki."

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   121.500 KB
SIWZ   228.000 KB
Specyfikacja Techniczna   531.590 KB
Dokumantacja projektowa Docieplenie   2.128 MB
Dokumentacja projektowa Instalacje   3.108 MB
Przedmiar robót   254.845 KB

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: "Wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej na budynku Urzędu Gminy w Pankach."

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   27.000 KB
Druk oferty   32.500 KB
Przedmiar robót   116.760 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 13/12 w Pankach

obrazek
Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Pankach przy ul. 1 Maja 13/12