główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (D.G. Nr 693032S) w miejscowości Cyganka, gmina Panki"

artykuł nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie "Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie"