główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa Sali Gimnastycznej w Pankach przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/4"

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 76 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul. Częstochowska nr 1-64"

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze oferty 62 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. 3 Maja".

Załączniki:
Załącznik 24 KB
Załącznik 52 KB
Załącznik 62 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (DG nr Nr 693 019 S) w miejscowości Janiki, Gmina Panki"

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty 49 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Hali Sportowej w Pankach, przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/2"