Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 022 S w miejscowości Konieczki"

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   313.500 KB
SIWZ   283.500 KB
Dokumentacja projektowa   1.344 MB
Specyfikacja techniczna   618.616 KB
Przedmiar robót   55.650 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. A. Głębockiego"

Załączniki
Ogłoszenie   322.500 KB
SIWZ   283.500 KB
Projekt budowlany cz 1   65.028 KB
Projekt budowlany cz 2   4.397 MB
Specyfikacja techniczna   642.753 KB
Przedmiar 1   119.342 KB
Przedmiar 2   113.295 KB
Przedmiar 3   122.690 KB
Przedmiar 4   120.244 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   321.500 KB
SIWZ   169.013 KB
Odpowiedzi na pytania   51.000 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 018 S w Kałmukach"

Załączniki
Ogłoszenie   321.500 KB
SIWZ   282.000 KB
Dokumentacja projektowa   918.346 KB
Specyfikacje techniczne   487.734 KB
Przedmiar robót   84.813 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap II ? Wymiana grzejników w instalacji c.o."

Załączniki
Ogłoszenie   314.000 KB
SIWZ   283.500 KB
Dokumentacja projektowa   1,012.647 KB
Specyfikacje techniczne   187.903 KB
Przedmiar robót   51.857 KB

Ochotnicza Straż Pożarna w Pankach ogłasza Przetarg nieograniczony na zadanie "Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   325.500 KB
SIWZ   430.621 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie " Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu: 1 590 397,42 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 993 366,13 zł,

w tym:

1. Środki funduszu: 843 864,52 zł (84,95%)

2. Wkład własny beneficjenta: 149 501,61 zł (15,05%)

Załączniki
Ogłoszenie   177.791 KB
SIWZ   251.503 KB
Specyfikacje Techniczne   974.785 KB
Przedmiar Robót Panki   429.768 KB
Przedmiar Robót Przystajń   407.248 KB
Korekta Przedmiaru Robót Przystajń   78.303 KB
Projekt budowlany Panki cz architektoniczna   1.240 MB
Projekt budowlany Panki cz drogowa   2.903 MB
Projekt budowlany Panki cz elektryczna   2.193 MB
Projekt budowlany Panki cz instalacyjna   567.710 KB
Projekt budowlany Panki cz konstrukcyjna   404.901 KB
Projekt budowlany Panki projekt zagospodarowania terenu   695.048 KB
Projekt budowlany Panki Rysunek 1   4.259 MB
Projekt budowlany Panki Rysunek 2   3.232 MB
Projekt budowlany Panki Rysunek 3   1.325 MB
Projekt budowlany Panki Rysunek 4   1.374 MB
Projekt budowlany Panki Rysunek 5   4.441 MB
Projekt budowlany Panki Trybuny   3.167 MB
Projekt budowlany Przystajń cz drogowa   2.418 MB
Projekt budowlany Przystajń projekt zagospodarowania terenu   3.937 MB
Projekt budowlany Przystajń cz sanitarna   902.777 KB
Projekt budowlany Przystajń cz architektoniczna   1.181 MB
Projekt budowlany Przystajń cz elektryczna   2.514 MB
Projekt budowlany Przystajń cz konstrukcyjna   571.181 KB
Projekt budowlany Przystajń Rysunek 1   2.472 MB
Projekt budowlany Przystajń Rysunek 2   3.365 MB
Projekt wykonawczy Panki Pomost   1.034 MB
Projekt wykonawczy Panki cz sanitarna   524.854 KB
Projekt wykonawczy Przystajń cz sanitarna   627.221 KB
Trasa pieszo-rowerowa   3.597 MB

Przetarg nieograniczony na zadanie " Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń"

obrazek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przetarg nieograniczony na zadanie "Kanalizacja...