Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 022 S w miejscowości Konieczki"

Załączniki
Ogłoszenie   53.500 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. A. Głębockiego"

Załączniki
Ogłoszenie   53.500 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   64.500 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 018 S w Kałmukach"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   54.000 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap II - Wymiana grzejników w instalacji c.o."

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   53.500 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   37.000 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, nr 65-70, ul. Polna i miejscowości Praszczyki"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   33.500 KB

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Poprawa infrastruktury turystczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń"

Załączniki
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania   239.500 KB