główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Panki w sezonie zimowym 2011/2012"

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem ?Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.

Załączniki:
Wzór umowy 57 KB
Formularz ofertowy 31 KB
Ogłoszenie 47 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 747 000,00 zł"

Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w sprawie WPF na lata 2011-2026 wraz z załacznikami znajdują się w zakładce: Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2011 r.  

Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów (Uchwała Nr 10.078.2011 i Nr 10.079.2011) znajduja się w zakładce:  Rada Gminy/ Uchwały Rady Gminy na rok 2011/ Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r.    

artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup urządzeń multimedialnych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki

artykuł nr 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji Projektu pn.: "Indywidualizcja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość" dla Szkół Podstawowych w Gminie Panki