Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem "Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze ofert   154.089 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 747 000,00 zł"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   143.893 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2011/2012"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze ofert   178.771 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie   55.000 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka" Etap I - ul. Krótka"

Załączniki
ogłoszenie   39.500 KB
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty   27.500 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie o unieważnieniu   20.500 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 693002 S , ul. Staszica, Nr 693001 S , ul. Krótka i Nr 693005 S , ul. Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i odwodnieniem w miejscowości Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   43.000 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach II"

Załączniki
Ogłoszenie   49.500 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w częściach I i V oraz unieważnieniu postępowania w częściach II, III i IV w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach"

Załączniki
Ogłoszenie   45.500 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Panki i Jaciska, gmina Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   47.000 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w szkole Podstawowej w Konieczkach etap III - Termomodernizacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   44.500 KB