główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka" Etap I - ul. Krótka"

artykuł nr 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu 21 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 693002 S , ul. Staszica, Nr 693001 S , ul. Krótka i Nr 693005 S , ul. Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i odwodnieniem w miejscowości Panki"

Załączniki:
Ogłoszenie 43 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach II"

Załączniki:
Ogłoszenie 50 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze ofert w częściach I i V oraz unieważnieniu postępowania w częściach II, III i IV w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach"

Załączniki:
Ogłoszenie 46 KB