Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej projektu pn"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

Załączniki
zapytanie ofertowe   1.219 MB

Zaproszenie do składania ofert na zadnie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2012/2013"

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   241.216 KB
Operat zimowego utrzymania dróg   368.528 KB
Formularz oferty   30.500 KB
Zestawienie sprzętu   30.500 KB
Wzór umowy   140.424 KB
Zawiadomienie o wyborze ofert   404.212 KB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie   1.040 MB
SIWZ   217.500 KB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2012/2013"

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   661.221 KB
SIWZ   215.000 KB
Mapy z oznaczeniem tras dowozu   1.203 MB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki."

Załączniki
Ogłoszenie   1.492 MB
SIWZ   146.500 KB
Zał. nr 1 do SIWZ   41.500 KB
Zał. nr 2 do SIWZ   30.500 KB
Zał. nr 3 do SIWZ   30.000 KB
Zał. nr 4 do SIWZ   34.000 KB
Zał. nr 5 do SIWZ   32.000 KB
Zał. nr 6 do SIWZ   29.500 KB
Zał. nr 7 do SIWZ   80.500 KB
Zał. nr 8 do SIWZ   155.500 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   216.439 KB
Wyjasniena treści SIWZ   28.000 KB
Zawiadomienie o zmianie SIWZ   32.500 KB
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania   191.387 KB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja, Gmina Panki

Załączniki
Ogłoszenie   215.060 KB
SIWZ   223.500 KB
Dokumentacja projektowa   1.989 MB
Specyfikacja techniczna   528.356 KB
Przedmiar robót   2.964 MB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana wodociągu azbesto-cementowego w miejscowości Panki, ul. Górnicza, Gmina Panki

Załączniki
Ogłoszenie   216.378 KB
SIWZ   226.500 KB
Projekt1   273.053 KB
Projekt2   1.161 MB
Projekt3   639.778 KB
Projekt4   483.929 KB
Projekt5   619.130 KB
Specyfikacja techniczna   122.000 KB
Przedmiar robót   134.402 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   25.500 KB

Zaproszenie do składania ofert na zadnie "Sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III"

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   1.098 MB

Zaproszenie do składania ofert na zadnie Adaptacja typowego projektu budowlanego zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012

Załączniki
Zapytanie ofertowe   390.480 KB
Druk oferty   36.000 KB
Projekt umowy   77.500 KB

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Budowa wodociągu w miejscowości Konieczki, Gmina Panki"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie UZP w dniu 03.02.2012 r. pod nr 33540-2012

Zaproszenie do składania ofert na zadnie "Dostawa i montaż wyposażenia szatnio-kawiarni w budynku Hali Sportowej w Pankach"

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   140.129 KB
Specyfikacja   159.798 KB
Projekt zabudowy   127.968 KB
Proponowany wzór krzeseł   648.631 KB
Proponowany wzór wieszaków   1.831 MB
Druk oferty   28.000 KB