Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki dot. Wykonanie prac dodatkowych w ramach realizacji zadania Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów, Panki

Załączniki
Ogłoszenie   32.000 KB

Protokół z wyboru oferty na wykonanie strony internetowej dla zadania pn;"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

Załączniki
Protokół z wyboru   1.354 MB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. "Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze   399.908 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Dowozu uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2012/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Świadczenie usług doradztwa prawnego polegajacego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastepstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   34.000 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   460.351 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   190.421 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Wymiana wodociągu azbesto-cementowego w miejscowości Panki, ul. Górnicza, Gmina Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze   294.740 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja, Gmina Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze   329.978 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponizej 14 000 EURO dot. Sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III.

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   202.734 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa wodociągu w m. Konieczki, Gmina Panki"

Załączniki
Załącznik   846.501 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   848.749 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. "Dostawa i montaż wyposażenia szatnio-kawiarni w budynku Hali Sportowej w Pankach"

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze   27.000 KB