Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   188.416 KB
SIWZ   755.534 KB
Informacja o zmianie SIWZ   150.480 KB
Odpowiedzi na pytania 1   2.928 MB
Odpowiedzi na pytania 2   4.213 MB
Ogłoszenie o zmianie terminu   157.475 KB
Odpowiedź na pytania 3   160.677 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie   202.116 KB
SIWZ   204.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Panki i Gminy Przystajń i ich jednostek organizacyjnych oraz dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do spraw Ochrony Wód.

Załączniki
Ogłoszenie   205.376 KB
SIWZ   299.875 KB
Zał. nr 1   35.500 KB
Zał. nr 4   36.000 KB
Zał. nr 5   29.000 KB
Zał. nr 6   30.000 KB
Zał. nr 7   32.000 KB
Zał. nr 8   31.500 KB
Zał. nr 9   156.000 KB
Zał. nr 10   93.000 KB
Zał nr 2   30.500 KB
Zał nr 3   30.000 KB
Odpowiedź na pytania oferentów   125.531 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Panki i Gminy Przystajń.

Załączniki
Ogłoszenie   206.311 KB
Zał. nr 2   30.500 KB
Zał. nr 3   30.000 KB
SIWZ   296.326 KB
Zał nr 1   35.500 KB
Zał nr 4   36.000 KB
Zał nr 5   32.500 KB
Zał nr 6   30.000 KB
Zał nr 7   32.500 KB
Zał nr 8   31.500 KB
Zał nr 9   269.500 KB
Zał nr 10   92.500 KB

Zaproszenie do składania ofert dla zadania: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2013/2014"

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   336.525 KB
Zestawienie sprzętu   30.500 KB
Formularz oferty   30.500 KB
Wzór umowy   50.000 KB
Operat zimowego utrzymania dróg   291.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Panki zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły przyszłości w Gminie Panki

Załączniki
Ogłoszenie   211.328 KB
SIWZ   1.463 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Szkoły przyszłości w Gminie Panki ? Kierownik Projektu

Załączniki
Ogłoszenie   207.512 KB
SIWZ   815.796 KB
odpowiedź na pytania oferentów   937.946 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Ogołszenie   202.340 KB
SIWZ   397.003 KB

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zadania Gminnej Ewidencji Zabytków

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   41.188 KB
Formularz ofertowy   19.866 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Panki zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki

Załączniki
Ogłoszenie   207.963 KB
SIWZ   1.340 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Janiki

Załączniki
Ogłoszenie   211.362 KB
Dokumentacja projektowa   1.021 MB
Specyfikacja techniczna   1.437 MB
Przedmiar robót   206.790 KB
Załączniki edytowalne   134.500 KB
SIWZ   1.621 MB
Wykaz dodatkowych elementów   225.296 KB

Zaproszenie do składania ofert dla zadań: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec Trzeci, Gm. Panki" oraz "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki, ul. Dworcowa"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Modernizacja - remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Panki, powiat kłobucki, województwo śląskie

Załączniki
Ogłoszenie   211.060 KB
SIWZ   515.994 KB
załączniki edytowalne   91.500 KB
Dokumentacja   4.705 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki Koordynator Projektu

Załączniki
Ogłoszenie   204.942 KB
SIWZ   133.526 KB
odpwowiedzi na pytania   276.889 KB
SIWZ pdf   809.561 KB

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Panki, powiat kłobucki, województwo śląskie

Załączniki
Ogłoszenie   212.190 KB
SIWZ   516.009 KB
Załączniki edytowalne   91.500 KB
Dokumentacja projektowa ST Przedmiar   4.705 MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   24.178 KB

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2013/2014

Załączniki
Ogłoszenie   219.556 KB
SIWZ   454.048 KB
Trasy przewozu   2.459 MB
Załączniki edytowalne   75.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Głębockiego"

Załączniki
Ogłoszenie   213.452 KB
SIWZ   1.410 MB
Projekt kan graw 1   65.028 KB
Projekt kan graw 2   4.397 MB
Projekt kan ciś 1   7.740 MB
Projekt kan ciś 2   4.536 MB
Specyfikacje techniczne 1   642.753 KB
Specyfikacje techniczne 2   23.706 KB
Przedmiar robót 1   613.828 KB
Przedmiar robót 2   127.218 KB
Odpowiedzi na pytania   372.999 KB
przedmiar robót 1 korekta   2.071 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Głębockiego"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   210.403 KB
SIWZ   499.736 KB
Wykaz nieruchomości   331.312 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   824.931 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania: "Wymiana wodociagu azbesto-cementowego w miejscowosci Panki, ul. Tysiąclecia, Gmina Panki"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania: "Zakończenie zadania pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko "Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12"