Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   52.000 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   225.839 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Panki i Gminy Przystajń i ich jednostek organizacyjnych oraz dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do spraw Ochrony Wód.

Załączniki
Ogłoszenie   359.545 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   222.988 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Panki i Gminy Przystajń.

Załączniki
Ogłoszenie   275.689 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   222.361 KB

Zawiadomienie o wyborze ofert dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2013/2014"

Załączniki
Zawiadomienie   360.714 KB
Ponowne zawiadomienie o wyborze ofert   371.517 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Panki zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły przyszłości w Gminie Panki

Załączniki
Ogłoszenie   345.504 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Szkoły przyszłości w gminie Panki - Kierownik Projektu

Załączniki
Ogłoszenie   271.188 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   502.199 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Janiki

Załączniki
Ogłoszenie   332.260 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   223.188 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Panki zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki

Załączniki
Ogłoszenie   38.538 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Modernizacja ? remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Panki, powiat kłobucki, województwo śląskie

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze   40.341 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   223.422 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Koordynator Projektu

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   268.889 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   225.709 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2013/2014

Załączniki
ogłoszenie   829.719 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Głębockiego"

Załączniki
Ogłoszenie   266.755 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   221.378 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   657.613 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   221.332 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Wymiana wodociągu azbesto-cementowego w miejscowości Panki, ul. Tysiąclecia

Załączniki
Ogłoszenie   296.195 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   223.309 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Zakończenie zadania pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko "Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12"

Załączniki
Ogłoszenie   293.599 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   230.158 KB