Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Pankach

Załączniki
Ogłoszenie   621.718 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   217.726 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka

Załączniki
Ogłoszenie   606.474 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   218.422 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2014/2015

Załączniki
Ogłoszenie   549.308 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   35.390 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   280.413 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki""

Załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty   647.330 KB

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   601.838 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   225.008 KB