Zaproszenie do składania ofert dla zadania " Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2014/2015"

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   637.825 KB
Operat zimowego utrzymania dróg   367.625 KB
Formularz ofertowy   31.000 KB
Zestawienie sprzętu   30.500 KB
Wzór umowy   50.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Pankach"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka"

Załączniki
Ogłoszenie   207.831 KB
SIWZ   1.449 MB
Załączniki edytowalne   92.000 KB
Dokumentacja Projektowa Opis 1   12.406 MB
Dokumentacja projektowa Opis 2   18.496 MB
Rys 1a   12.003 MB
Rys 1b   12.411 MB
Rys 2-19   5.754 MB
STWiORB   240.140 KB
Przedmiar robót   140.953 KB
Opinia geotechniczna   9.096 MB
Pozwolenie na budowę   291.436 KB
Odpowiedź na pytania oferentów   57.942 KB
Warunki przyłaczeniowe Tauron   415.739 KB
Odpowiedź na pytania oferentów 1   609.558 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2014/2015"

Załączniki
Ogłoszenie   2.705 MB
SIWZ   461.588 KB
Lokalizacja tras   2.708 MB
Załączniki edytowalne   76.500 KB

Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Panki, ul. Ogrodowa"

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu ciężarowego Żuk -FS LUBLIN

obrazek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   210.812 KB
SIWZ   545.375 KB
Wykaz nieruchomości   332.813 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   173.501 KB
SIWZ   545.274 KB
Wykaz nieruchomości   332.813 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   62.722 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   166.799 KB
SIWZ   509.705 KB
Wykaz nieruchomości   322.947 KB
Odpowiedź na pytania   116.007 KB
Odpowiedzi na pytania 1   401.643 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   185.207 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   213.596 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Panki"

Załączniki
Ogłoszenie   209.610 KB
SIWZ   1.765 MB
Zagospodarowanie 1   6.168 MB
Zagospodarowanie 2   5.965 MB
Zagospodarowanie 3   6.331 MB
Zagospodarowanie 4   5.463 MB
Zagospodarowanie 5   7.336 MB
Parkingi   9.125 MB
Oświetlenie   7.318 MB
Przedmiary   2.430 MB
Wykaz roślin   6.669 MB
Obelisk, iluminacje   4.467 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie ?Panki: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie   165.028 KB
SIWZ   505.393 KB
Odpowiedzi na pytania oferentów   168.116 KB
Uchwała 36.282.2013   1.491 MB
Uchwała 36.280.2013   3.608 MB
Załączniki edytowalne   93.000 KB
Odpowiedzi na pytania 1   169.224 KB
SIWZ korekta   506.247 KB