główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwierzyniec Trzeci

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2015/2016

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Dostawa i instalacja sprzętu i urządzeń kuchennych do remizo-świetlic w miejscowościach: Kawki, Konieczki, Janiki, Kostrzyna, Praszczyki, Kałmuki

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki