Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka

Załączniki
Ogłoszenie   75.424 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   217.246 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwierzyniec Trzeci

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Dostawa i instalacja sprzętu urządzeń kuchennych do remizo-świetlic w miejscowościach: Kawki, Konieczki, Janiki, Kostrzyna, Praszczyki, Kałmuki

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Rozbudowa i remont pomieszczeń remizo-świetlic OSP w Praszczykach i Kałmukach

Załączniki
Ogłoszenie   44.458 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   218.219 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   183.240 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Rozbudowa, remont pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlic OSP w Janikach i Kostrzynie

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: "Remont pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlic OSP w Kawkach i Konieczkach?