Protokół z przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 8/2016 dot.: Zimowe utrzymanie dróg Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

Załączniki
Załącznik   478.264 KB

Ogłoszenia o wynikach przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

Załączniki
Załącznik   333.930 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   83.735 KB

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego ne zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   309.742 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia   81.276 KB

"Zapytanie ofertowe nr 7/2016 dot.: zakupu i dostawy opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

Załączniki
Załącznik   181.116 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz nr rejestracyjny SKL T010, rocznik 1974

Załączniki
Załącznik   186.701 KB

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandrów, Gmina Panki

Załączniki
Załącznik   597.200 KB

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandrów, Gmina Panki? zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki
Załącznik   604.062 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   361.089 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   519.371 KB
Załącznik   212.430 KB