Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe z załącznikami   4.658 MB
Mapa- wykaz dróg gminnych   849.676 KB

Termomodernizacja remizy OSP i przedszkola w Praszczykach

Załączniki
Zapytanie ofertowe   807.990 KB
Załącznik nr 1   14.885 KB
Załącznik nr 2   1.190 MB

Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe z załącznikami   2.426 MB

Budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w Pankach do Hali Sportowej

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.019 MB
Załącznik nr 1   16.963 KB
Przedmiar robót   24.551 KB

Modernizacja drogi ul. Polna w Pankach Etap III

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.216 MB
Załącznik nr 1   17.015 KB
Przedmiar robót   23.319 KB

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów''

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert   508.117 KB
SIWZ 1   154.261 KB
Sprostowanie do Wykonawców 1   379.199 KB
Sprostowanie do Wykonawców 3   409.984 KB
SIWZ po zmianie   89.994 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   400.897 KB
Decyzja na lokalizację Pacanów   1.290 MB
Załącznik nr 7 - projekt umowy po zmianie   180.000 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1   252.917 KB
Sprostowanie do Wykonawców 4   188.051 KB
SIWZ   154.307 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 1   579.971 KB
Sprostowanie do Wykonawców 2   371.944 KB
Ogłoszenie o zamówieniu   290.635 KB
Sprostowanie   390.987 KB
Załącznik nr 7 - projekt umowy   181.000 KB
Załącznik nr 8 - projekt budowlano-wykonawczy Praszczyki i Kałmuki   6.131 MB
Załącznik nr 8.1 - projekt budowlano-wykonawczy Pacanów   493.544 KB
Uzupełnienie do Załącznika 8.1   831.245 KB
Załącznik nr 9 - przedmiar robót Praszczyki-Kałmuki   688.169 KB
Załącznik nr 9.1 - przedmiar robót Pacanów   1.174 MB
Geologia Praszczyki-Kałmuki   131.110 KB
Geologia Pacanów   127.964 KB
Decyzja na lokalizację   98.160 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-Praszczyki, Kałmuki   6.798 MB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-Pacanów   8.112 MB
Mapa orientacyjna zakresu kanalizacjii   1.909 MB
Praszczyki Kałmuki profil 1   5.893 MB
Praszczyki Kałmuki profil 2   6.525 MB
Pacanów profil 1   5.591 MB
Pacanów profil 2   2.065 MB

Zapytanie ofertowe "Nadzór inwestorski-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów"

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Windstar stanowiący własność Gminy Panki.

Przetarg nieograniczony dla zadania: "Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi"

Załączniki
SIWZ   400.710 KB
Zał.nr.7 do SIWZ   83.882 KB
Załącznik 1 - 6   237.000 KB
Załącznik 8   113.000 KB
Ogłoszenie   2.144 MB
Wyjaśnienia do SIWZ   121.591 KB
Informacja   952.398 KB

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów marki Ford Windstar, ŻUK A15, VOLKSWAGEN TRANSPORTER stanowiących własność Gminy Panki.

Przetarg nieograniczony dla zadania: "Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi"