Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

Termomodernizacja remizy OSP i przedszkola w Praszczykach

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   376.521 KB

Modernizacja drogi ul. Polna w Pankach Etap III

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   501.179 KB

Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2017/2018

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   891.536 KB
Informacja   409.807 KB

Budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w Pankach do Hali Sportowej

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   822.820 KB

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów.

Zapytanie ofertowe "Nadzór inwestorski-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów"

Przetarg nieograniczony ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki"

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Windstar stanowiący własność Gminy Panki

Przetarg nieograniczony dla zadania:"Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi"

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów marki Ford Windstar, ŻUK A15, VOLKSWAGEN TRANSPORTER stanowiących własność Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   753.984 KB

Przetarg nieograniczony dla zadania: "Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi"

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń