Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A15 oraz ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A15 stanowiącego własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.043 MB

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017r. dot. wprowadzenia Regulaminu z przeprowadzania przetargów ustnych dot. sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.599 MB

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Panki

Załączniki
Zapytanie ofertowe   191.791 KB
Załącznik nr 1   15.476 KB
Załącznik nr 2   32.955 KB
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego   453.305 KB

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektryczne na potrzeby obiektów Gminy Panki i jej jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zapytanie ofertowe   222.903 KB
Załącznik nr 1   15.323 KB
Załącznik nr 2   17.638 KB
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego   438.938 KB

Zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Panki"

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.192 MB
Załącznik 1   198.161 KB

Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.835 MB

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 08.10.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 28.09.2018 r. w sprawie sprzedaży samochodów specjalnych pożarniczych oraz ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki ŻUK A15 oraz Star 266 stanowiących własność Gminy Panki

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 28.09.2018 r. w sprawie sprzedaży samochodów specjalnych pożarniczych oraz ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych marki ŻUK A15 oraz Star 266 stanowiących własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.188 MB

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   440.791 KB

Ogłoszenie Pierwszego Przetargu Ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki - działka o nr ewid. 248/8

Załączniki
Załącznik   440.791 KB

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Załączniki
Załącznik   323.939 KB

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2018/2019

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2018/2019

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP PANKI

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   463.311 KB
SIWZ z załącznikami   3.415 MB
Załączniki edytowalne   31.785 KB
Modyfikacja treści SIWZ   454.580 KB
Informacja z otwarcia ofert   441.721 KB

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2018/2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, ul. Wspólna z przepompownią i wodociągiem oraz budową wodociągu ul. Słoneczna w miejscowości Panki gm. Panki

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S - ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S - ul. Słoneczna, Nr 693 003 S - ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa mostu w ciągu ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki

Załączniki
Zapytanie ofertowe   2.871 MB
Załączniki   3.739 MB

Budowa ścieżki rowerowej Janiki -Zwierzyniec Trzeci

Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S - ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S - ul. Słoneczna, Nr 693 003 S - ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa mostu w ciągu ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki