Świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   541.266 KB

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2018/2019

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP PANKI

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, ul. Wspólna z przepompownią i wodociągiem oraz budową wodociągu ul. Słoneczna w miejscowości Panki gm. Panki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S - ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S - ul. Słoneczna, Nr 693 003 S - ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa mostu w ciągu ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki

Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania   484.111 KB

Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S - ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S - ul. Słoneczna, Nr 693 003 S - ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa mostu w ciągu ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki