główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B oraz ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A 156B stanowiącego własność Gminy Panki

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej Nr 693 044 S ulica Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr 693 013 S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid. dz. 72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach