główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.43.2021 - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki - Kawki” realizowanego w ramach Programu „Polski Ład”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.41.2021„Modernizacja obiektu boisk sportowych w miejscowości Panki poprzez montaż trybun sportowych”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - ZBI.ZO.271.38.2021 - "Modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego hala sportowa Panki - montaż materacy ochronnych"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.37.2021 - "Modernizacja obiektu boisk sportowych w miejscowości Panki poprzez budowę systemu nawodnienia boiska piłkarskiego”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - ZBI.ZO.271.36.2021 - Dostawa i zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 -Aktywna tablica”.

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020