WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Załączniki
Załącznik   46.000 KB

zgłoszenie pobytu stałego

Załączniki
Załącznik   454.502 KB

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Załączniki
Załącznik   315.117 KB

zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiace

Załączniki
Załącznik   443.478 KB

Dostępne kategorie:
Wzory formularzy