Przyznanie mieszkania komunalnego

pokój nr 11 tel. (034) 317 90 35 wew. 25 Zasady wynajmowania lokali określa Uchwała Nr 19/VI/2002 Rady Gminy Panki
z dnia 26 września 2002 roku.