Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty: - Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Termin załatwienia sprawy: - do 14 dni Opłata administracyjna: - 50 zł za zmianę wpisu do działalności gospodarczej