główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pankach w Sekretariacie lub w pokoju nr 14. Do wniosku należy dołączyć dowód własnosci gruntu, na którym rosną drzewa.