Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty: - Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin załatwienia sprawy: - do 7 dni. Opłata skarbowa: - 16.00 zł w znakach skarbowych.