główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pankach w Sekretariacie lub w pokoju nr 8.