główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki.

Załączniki:
Obwieszczenie MB
MPZP 159 KB
Uzasadnienie 122 KB
Prognoza przyrodnicza 503 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 967 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m. Panki

Załączniki:
Obwieszczenie 149 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.