główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 967 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla m. Panki

Załączniki:
Obwieszczenie 149 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.