Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2086

1. Data: 2015-02-09 07:46
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2015-02-09 07:45
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót