Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2476

1. Data: 2016-05-09 12:48
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-05-09 12:46
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót