Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2477

1. Data: 2016-05-09 13:12
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-05-09 12:53
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Wykonanie: Dorota Doruchowska
3. Data: 2016-05-09 12:53
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót