Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2479

1. Data: 2016-05-10 07:24
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-05-10 07:23
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót