Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2494

1. Data: 2016-05-11 09:31
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2016
Wykonanie: Dorota Doruchowska
2. Data: 2016-05-11 09:30
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2016
Wykonanie: Dorota Doruchowska

powrót